Evrit Academy is Hiring! 

!הזדמנות ייחודית למורים להשלים הכנסה

למדו ילדים ישראלים ואמריקאים עברית ברשת

עד 4 ילדים בפגיש. 40 דקות לכל מפגש

 

 

:

ניתן לשלוח קו"ח למייל

EvritAcademy@gmail.com

For more information email us at

evritacademy@gmail.com

EVRIT ACADEMY

Hebrew from Home